Link

Keşfetmenin ve keşfedilmenin tadını çıkar. Katıl, beğen, takip et, etkileşime geç. Topluluklar, işletmeler, uzmanlar, hizmetler, ürünler, deneyimler, talepler.

Profil Sayfası Talep Formu

Profil sayfası talep edebilmek için önce; KVKK Aydınlatma Metnini görüntüleyip, okumanız ve onaylamanız gerekmektedir. Ayrıca Profil Sayfası yayın şartlarımızı kabul etmiş olmalısınız. İlginiz ve anlayışınız için teşekkürler.

Aşağıdaki iki seçenekten Profil Sayfası talebinize uygun olan seçeneği işaretleyin.

Kişisel Verilerinizin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

ilgi.li olarak, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor; bu amaçla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti gösteriyoruz. Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesinin bir gereği olarak tarafınızla paylaşılmaktadır.

Tarafımız “veri sorumlusu” sıfatıyla toplanan kişisel verilerinize, bunların toplanma amaçlarına ve sair hususlara aşağıda yer verilmektedir.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca toplanmaktadır: İlgili alanda talep edilen veriler:

 • Ad Soyad,
 • Email Adresiniz,
 • Ülke,
 • Şehir,
 • İlçe,
 • Mahalle,
 • Telefon numarası,
 • Meslek bilgisi,
 • Sosyal Medya profilleri.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

ilgi.li ile iletişiminizin sağlanabilmesi için:

 • Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir kullanıcı deneyimi hizmeti sunmak,
 • Gerektiğinde Kullanıcıyla temas kurmak,
 • Gerektiğinde dolandırıcılık, gibi yasadışı işlemlerin tespiti ve kullanıcılarımızın bu işlemlerden etkilenmemesi adına denetim ve tespit yapılması,
 • Hizmetleri güvenli bir şekilde yürütmek,
 • Kullanıcıların yasal haklarını korumak ve suç işlenmesini önlemek,
 • Teknik sorunları çözmek ve Hizmet kalitesini geliştirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Şirketimiz (duyBunu Bilgi Teknolojileri A.Ş.) kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında:

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir,

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanmaktadır;

 • Şirketimiz hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince, şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu info@mensa.org.tr adresine kimliğinizi kanıtlayan kimlik fotokopisi ile yazılı olarak iletebilirsiniz.

Aşağıdaki kutucuğu işaretleyerek KVKK Aydınlatma Metnini onaylayın.
Doğum tarihinizi aşağıdaki alana tıklayınca açılan takvimden seçin. 18 yaşından küçük olanlar profil sayfalarına WhatsApp numarası ekleyemez. Profil bilgilerine konum detayları ekleyemez. Profil sayfaları arama sonuçlarında görünmez. Profil linkini sadece kendileri paylaşabilirler.
Profil sayfanızın içeriği ve bağlantısı arama sonuçlarında görünsün mü? Aşağıdaki kutucuğu işaretlerseniz; kullanıcıların ilgi.li'de yaptıkları arama sorguları, profilinizde yer alan bilgilerle eşleşiyorsa, profilinizin bağlantısı ve profilinizdeki bazı bilgiler arama sonuçlarında gösterilir. Böylece; profil sayfanız daha fazla gösterim alır, dolayısıyla daha fazla geri dönüşüm elde edersiniz.
E-Mail Doğrulama Kodu Gönder
E-mail Adresini Doğrula
Aşağıda Dünya genelinde popüler olan platformların ikonları var. Her bir ikona tıklayınca, o platform ile ilgili profil bağlantınızı ekleyeceğiniz alan açılır. Her birinin altında bağlantının nasıl olması gerektiği ile ilgili yardım gösterilir. Bu bilgiler doğrultusunda profil sayfanızın olduğu platformları seçerek, profil bağlantınızı ya da sarı ile vurgulanan şekilde kullanıcı adınızı ekleyin.
Web siteniz, çevrimiçi mağazanız ya da blog yayınlarınızla ilgili 10 (on) adet link ekleyebilirsiniz. Eklemek istediğiniz linkleri ve her bir link için görünmesini istediğiniz metni ekleyin.
Profil sayfanızda vurgulanmasını istediğiniz en önemli bağlantı tercihinizi belirleyin. Ziyaretçilerin göreceği buton yazısı ve tıklanınca ne olacağını belirleyecek buton linkini ekleyin. Bir web sitesi linki olabilir ya da aşağıdaki seçeneklerden biri olabilir: WhatsApp mesaj başlatma linki için Buton Linki https://wa.me/905321113337 formatında olmalıdır. WhatsApp numarasının başında sıfır olmadan ülke kodu olmalı, ardından telefon numarası olmalı. Sadece rakamlardan oluşmalı. Telefon araması başlatma linki için Buton Linki tel:905321113337 formatında olmalıdır. Telefon numarasının başında sıfır olmadan ülke kodu olmalı, ardından telefon numarası olmalı. Sadece rakamlardan oluşmalı. E-mail gönderimi başlatma linki için mailto:bilgi@ilgi.li formatında olmalıdır.
En fazla 45 karakter olacak şekilde uzmanlık ya da faaliyet bilgisi ekleyin. En fazla 160 karakter uzunluğunda olacak şekilde profil sayfanız ile ilgili bir önsöz (description) ekleyin ya da boş bırakın. En fazla 750 karakter olacak şekilde profil sayfanızla ilgili önsözünüzü, ürün ve/veya hizmet listenizi yazın. En fazla 1500 karakter olacak şekilde profil sayfanızla ilgili detayları yazın. Kaydet ve İlerle
Sadece jpg, png ya da webp formatlarındaki dosyaları yükleyebilirsiniz.
Kapat Yükle Geri

Bu sayfayı paylaşın


Bu sayfayı paylaşın: WhatsApp hesabınızda bu sayfayı paylaşınBu sayfayı paylaşın: LinkedIn hesabınızda bu sayfayı paylaşınLinki kopyala...